Bygga energismart hus

Hem / Bygga energismart hus

Att bygga energismarta hus (också kallade Eco Ready, nollenergihus m.m.) har blivit allt vanligare. Många uppskattar tanken på att göra av med så lite el som möjligt, inte minst på grund av ökade priser på bland annat el och olja, samt miljöhotet om en global uppvärmning. Men också för att alla nya hus väntas vara nollenergihus sedan 2020.

För många är det här med energismarta hus något nytt, men här reder vi ut vad nollenergihus innebär m.m.

Vad är nollenergihus?

Ett nollenergihus innebär att huset producerar nästan lika mycket el, som det gör av med.

Krav på nollenergihus – vad innebär det?

År 2020 ska alla hus vara nollenergi, vilket dels kommer innebära att alla hus måste producera nästan lika mycket el som de gör av med. Dels att Boverkets byggregler kommer att skärpas ordentligt, vilket kommer medföra att det ställs högre krav när man vill bygga nytt hus.

Hur bygger man ett energismart hus?

För att bygga ett energismart hus måste huset ha ett bra klimatskal, det vill säga husets grund, väggar, tak, fönster och dörrar som omsluter huset. Ett bra klimatskal är lufttätt, har minimala risker för köldbryggor och en mycket god värmeisolering.

Dessutom måste ett energismart hus ha ett bra värmesystem, t.ex. genom förnybar energi såsom solenergi, vilket också är ett bra val ur en miljösynpunkt.

Varför ska man bygga energismart hus?

  • Lägre driftskostnader
  • Mindre belastning på miljön
  • Bättre boendekomfort